Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG194

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG195

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG192

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG191

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò vi sóng Electrolux EMM2009W

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò vi sóng Electrolux EMM2019W