Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG185

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG187

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG187

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG189

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG190

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG193

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG194

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG195

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG192

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò nướng Kangaroo KG191

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò vi sóng Electrolux EMM2009W

Lò vi sóng - Lò nướng

Lò vi sóng Electrolux EMM2019W